094 526 1931

Đại lý phân phối COSMO Oil tại thị trường Việt Nam

- Hãng phân phối
Đại lý phân phối COSMO Oil tại thị trường Việt Nam
COSMO OIL LUBRICANTS CO., LTD

Kể từ tháng 1/2019, Hicotech là Nhà phân phối chính thức các sản phẩm dầu mỡ của hãng Cosmo tại Việt Nam.

 

COSMO OIL LUBRICANTS CO., LTD được thành lập vào năm 1998 và có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. 

COSMO  sản xuất các sản phẩm dầu mỏ. Công ty phát triển, sản xuất và bán dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn cho ô tô và công nghiệp.

COSMO  cũng cung cấp dịch vụ phân tích và thử nghiệm cho các sản phẩm dầu khí.

Hicotech Việt Nam cung cấp các dòng sản phẩm của Cosmo như:

- COSMO SUPER EPOCH UF 32 46 68, COSMO SUPER EPOCH ES 32 46 56 68, COSMO HYDRO HV 10 22 32 46 56 68 100, COSMO HYDRO HV 15K 15, COSMO HYDRO NC.

- COSMO FLUID GS 46, COSMO FLUID HQ 46

- COSMO HYDRO HV 15K, COSMO FLUID E 46 56, COSMO TERRA FLUID E 46 56

- COSMO HYDRO CLEAN

- COSMO ALLPUS 32 46 56 68 100 150 220 320 460, COSMO NEW MIGHTY SUPER 2 5 10 22 32 46 68 100 150 220, COSMO DYNAWAY EX 32 68 220, COSMO ECO GEAR EPS 68 100 150 220 320 460, COSMO GEAR SE 68 100 150 220 320 460 560 680, COSMO GEAR MO 100 150 220 320, COSMO GEAR W 220 320 460, 

- COSMO MIST 100, COSMO MIST 260, COSMO TURBINE SUPER 32 46 56 68 100, COSMO TURBINE 32 46 56 68 100.

- COSMO SCREW 32X, COSMO SCREW 32S, COSMO SCREW 32, COSMO RECIPRO, COSMO RECIPRO CA

-COSMO VAC, COSMO SUPER FREEZE, COSMO SUPER FREEZE AB 26 32 46, SUNISO 3GSD, SUNISO 4GSD, SUNISO 5GSD, COSMO ROCK DRILL46, COSMO ROCK DRILL100K, COSMO CHAINSAW, COSMO THERMO 32 46 68, COSMO KOATSU ZETSUEN, COSMO LUBE M 220 270 780S.

-COSMO GREASE SUPER GINGA  NO.2    , COSMO GREASE GINGA    NO.0 NO.1 NO.2    , COSMO GREASE LOADMASTER SUPER No.2
COSMO GREASE LOADMASTER NO.2, NO.3    , COSMO CHASSIS GREASE     NO.0 NO.1 NO.2    ,COSMO AUTO GREASE SUPER    NO.0
COSMO AUTO GREASE NO.00    ,COSMO CONCRETE PUMP GREASE    NO.000 NO.00 NO.0    ,COSMO RUBBER GREASE    ,COSMO WIDE GREASE WR    NO.2 NO.3    ,COSMO GREASE DYNAMAX    NO.1 NO.2 NO.3, COSMO GREASE DYNAMAX SH    NO.1 NO.2A NO.2    
COSMO GREASE DYNAMAX SUPER    NO.0 NO.1 NO.2 NO.3    ,COSMO GREASE SUPER GINGA No.1    NO.1    , COSMO GREASE SUPER GINGA No.2    NO.2    , COSMO MOLYBDENUM GREASE SPECIAL No.2    , COSMO GREASE GINGA    NO.0 NO.1 NO.2    
COSMO MOLYBDENUM GREASE    NO.0 NO.1 NO.2    , COSMO GREASE DYNAMAX EP    NO.0 NO.1 NO.2 NO.3    
COSMO SHUCHU GREASE    NO.0 NO.1 NO.2    , COSMO SHUCHU GREASE SPECIAL    NO.0 NO.1    
COSMO TEION GREASE    NO.0 NO.2

 

 


0.01758 sec| 1564.031 kb